Etusivu > Tietosuoja

Clinic Helena Tietosuoja

Tietosuojalauseke, päivitetty 16. syyskuuta, 2020

Tämä tietosuojalauseke koskee henkilötietojesi käsittelyä yksityisasiakkaanamme.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
Clinic Helena / Plastiikkakirurgia Helena Oy
Kirkkokatu 7, 57100 Savonlinna, Suomi
Puh. +358 40 8266 242
Fax +358 15 510115

Tietosuojakäsittelijä & Potilasasiahenkilö
Anneli Kettunen
Puh. +358 40 8266 242
Sähköposti: anneli.kettunen(at)clinichelena.com

Potilasasiahenkilön tehtäviin kuuluu:

Antaa neuvoja ja tarvittaessa avustaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, kuten vastalauseen ja / tai hoitovirheen ilmoittaminen.
Tiedottaa potilaalle heidän oikeuksistaan ​​ja toimia myös muutoin potilaan oikeuksien edistämiseksi.

1. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Käsittelemme tietojasi vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin.

 • Käsittely on välttämätöntä ennaltaehkäisevän tai työterveyshuollon, lääketieteellisen diagnoosin sekä terveydenhuollon tai hoidon tarjoamiseksi
 • Terveydenhuoltojärjestelmien ja -palvelujen hallinta lain tai terveydenhuollon ammattilaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella
 • Tiedonkäsittely on välttämätöntä hyvinvointipalvelujen kannalta
 • Perustuen markkinointiin ja palveluista tiedottamiseen annettuun suostumukseen
 • Palautteen, viranomaisten selvennyspyyntöjen ja tapahtumien käsittelyä varten

2. Millaisia ​​tietoja minusta kerätään?

Käsiteltävät henkilötietosi kattavat:

 • Perustiedot
 • Suostumukset ja kieltäytymiset
 • Terveystiedot
 • Hyvinvointitiedot
 • Ajanvaraustiedot
 • Tiedot laskutusta varten
 • Tiedot palautteesta, viranomaisten selvennyspyynnöt ja hoitovirheselvitykset

3. Kuinka kauan tietojani tallennetaan?

Terveystietojesi säilytysaika on määritelty sosiaali- ja terveysministeriön potilasasiakirjoista antamassa asetuksessa (298/2009). Säilytämme tietoja pääsääntöisesti 12 vuoden ajan rekisteröidyn kuoleman jälkeen. Jos kuolinpäivää ei tiedetä, tietoja säilytetään 120 vuotta syntymän jälkeen. 

4. Kuka käsittelee henkilötietojani ja kenelle tietojani voidaan jakaa?

Antamasi suostumuksen perusteella terveydenhuollon ammattilaisille Clinic Helenassa.
Kelan (sosiaaliturvalaitos) hallinnassa oleva lääkemääräyskeskus: Sähköiset reseptisi tallennetaan Kelan hallinnoimaan rekisteriin Reseptikeskukseen.

Lisäksi potilastietosi voidaan paljastaa potilaslain (785/1992) 13 §: ssä seuraavasti:

Kolmannen osapuolen terveydenhuollon yksikkö / organisaatio / hoitolaitos tai terveydenhuollon ammattilainen

 • Tutkimuksen ja hoidon järjestämisen ja tarjoamisen johdosta tarvittavat tiedot voidaan paljastaa toiselle terveydenhuollon yksikölle, jonka määrittelet suullisella tai kirjallisella suostumuksellasi tai muulla asiayhteyden perusteella ilmeisellä suostumuksella ja joka kirjataan potilastietoihin.

Vakuutusyhtiöt

 • Vaaditut tiedot lakisääteisestä moottoriajoneuvovakuutuksesta ja tapaturmavakuutuksesta ilmoitetaan vakuutusyhtiölle ilman suostumusta (lain mukaan).
 • Vapaaehtoiset vakuutukset: vaaditut tiedot paljastetaan suostumuksellasi.

Viranomaiset tai yhdistykset, joilla on lakiin perustuva oikeus saada tietoja

 • Potilastiedot luovutetaan tuomioistuimille, viranomaisille tai muille järjestöille, joilla on lakiin perustuva oikeus tutustua tietoihin kirjallisesta pyynnöstä. Tietoja luovutetaan vain siinä määrin kuin esillä oleva asia sitä vaatii. Tiedot toimitetaan pääasiassa lausunnoina.

Potilaan lähisukulainen tai muu läheinen henkilö

 • Jos syy hoitoosi on tajuttomuus tai vastaava tila, lähisukulaisesi tai joku muu läheinen henkilö voi saada tietoja sinusta ja terveydestäsi, ellei ole syytä olettaa, että olisit kieltänyt sen.

Kuolleen henkilön tietojen paljastaminen

 • Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suojan tarve ulottuu yli henkilön kuoleman. Siksi tietoja kuolleesta henkilöstä ei saa paljastaa ilman laissa määriteltyjä perusteita.

Käyttö tutkimustarkoituksiin

 • Potilasrekisterissä olevien tietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta varten sovelletaan potilaslain 13 §: n 4 momentin säännöksiä.
 • Muu terveystietojen käyttö tutkimustarkoituksiin edellyttää suostumustasi.

Henkilötietojasi ei käsitellä eikä jaeta EU-alueen ulkopuolella, paitsi omasta pyynnöstäsi.

5. Mistä lähteistä tietojani kerätään?

Sinulta henkilökohtaisesti

 • Antamasi tiedot ja jos olet alaikäinen, myös huoltajan antamat tiedot.

Lääketieteellinen henkilökunta

 • Tutkimuksen ja hoidon aikana tuotetut tiedot.

Kolmannen osapuolen terveydenhuollon yksikkö tai terveydenhuollon ammattilainen

 • Muilta terveydenhuollon laitoksilta saatu tieto.

Muut tietolähteet

 • Vakuutusyhtiöt

Oikean laskutuksen varmistamiseksi tiedot hoidetuista henkilöistä ja suoritetuista toimenpiteistä sekä niiden kustannukset tallennetaan. Tiedot perustuvat joko ulkoistamissopimukseen tai ulkoisen yksikön lähetteeseen. 

6. Kuinka henkilötietojani suojataan?

Clinic Helena soveltaa asianmukaisia ​​fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojatoimenpiteitä tietojen suojaamiseksi väärinkäytöltä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa verkkoliikenteen hallinta ja suodattaminen, salaustekniikoiden ja turvallisten tietokeskusten käyttö, asianmukainen pääsynvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, ohjeiden antaminen henkilötietojen käsittelyyn osallistuvalle henkilöstölle ja palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitoon liittyvä riskien hallinta. Clinic Helena valitsee alihankkijansa huolellisesti ja käyttää sopimuksia ja muita järjestelyjä varmistaakseen, että myös ne käsittelevät tietoja lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

7.Sinun oikeutesi

Pääsy omiin tietoihisi

 • Voit tarkastella tietojasi Clinic Helenan GDPR-palvelun kautta. Palvelu kattaa antamasi henkilökohtaiset tiedot ja tärkeimmät terveyttäsi koskevat tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

 • Antamasi tiedot voidaan poistaa pyynnöstäsi.

Suostumuksen peruuttaminen

 • Koska tietojen käsittely edellyttää suostumustasi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

 • Jos katsot, että sinuun liittyvien henkilötietojen käsittely rikkoo tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
 • Voit tehdä valituksen myös siinä valtiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee.

Joustavat rahoitus­vaihtoehdot

Voit maksaa toimenpiteesi laskulla tai sinulle sopivissa erissä. Tutustu kumppaniemme rahoitusvaihtoehtoihin ja laske itsellesi sopiva kk-erä.

Resurs Bank logo
OP logo

Anna meidän pitää sinusta huolta.

Varaa aikasi nyt.

+358 44 2378021

Заказать обратный звонок

Отправьте свой номер телефона и мы перезвоним вам в ближайшее время!
  Отправьте нам свое сообщение

  Мы ответим вам в ближайшее время!   Etsitkö esteettisen kirurgian palveluja?

   Olemme koonneet esteettisen kirurgian palvelumme uudelle sivustolle helpottamaan asiointia. Tutustu ja hyödynnä avajaistarjous!

   Scroll to Top